Hakkımızda

REMONDİS

Milyonlar için su, atık su ve katı atık yönetimi

"Sizlere hangi hizmetleri sunarsak sunalım aslında her şey hizmet kalitesi, kaynakların doğru kullanımı, çevrenin korunması ve iklim değişikliğinin önlenmesi döngüsü etrafında gelişmektedir.”

Image

Alman REMONDIS, 1934 yılındaki kuruluşundan günümüze kadar yaptığı yatırımlar ve aldığı mesafeler neticesinde su ve katı atık yönetimi alanında dünya çapında uluslararası bir şirket haline gelmiştir. Firmanın 20 Avrupa ülkesi başta olmak üzere Çin, Japonya, Tayvan ve Avustralya gibi ülkelerde temsilcilikleri ve faaliyetleri bulunmaktadır.
Böylece REMONDIS dünya genelinde çeşitli özellik ve büyüklükteki 500’den fazla tesisle 20 milyondan fazla insana kaliteli ve güvenli bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.

REMONDIS, müşterilerine katı atık toplama, taşıma, geri kazanım, değerlendirme ve bertarafı ve su – atık su yönetimi ile ilgili komple tesislerinin inşa edilmesi ve işletilmesine kadar detaylı bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmayı hedeflemektedir.

200’ün üzerinde personelimizle vatandaşlarınızın yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalışmaktayız.

“Hedefimiz geleceğin çözümlerini ve tesislerini bugünden tasarlamak ve işletmektir”

Image
Atıkların en ekonomik yöntemlerle mevcut yasa, yönetmelik ve standartlara uygun bir şekilde bertaraf edilmesi esastır. Bizler bu hedeflere ulaşmanız için gerekli sistemleri ve hizmet paketlerimizi emrinize sunuyoruz. Şirketimizin temel felsefesini oluşturan güvenlik, şeffaflık ve verimlilik ilkeleri her bir faaliyet alanımızın da en önde gelen ilkeleridir.Önce Güvenlik
Sorunlarınızın çözümünde REMONDIS ’da her zaman en yüksek güvenliği bulursunuz. Sadece suların gerektiği gibi temin edilmesi veya atık suların en üstün teknolojik imkânlarla en ekonomik şekilde arıtılmasında değil, aynı zamanda atıkların toplanması, taşınması ve bunlar için inşa edilmiş özel tesislerde işlenmelerinde de aynı güvenliği bulursunuz.

Her Adımda Şeffaflık
REMONDIS işlediği her türlü atığın kaydını son derece modern yöntemlerle tutmakta ve arşivlerinde saklamaktadır. Bunun sonucunda talep ettiğiniz en yüksek verimi sizlere sunabilmekteyiz. Bu sayede sizlere her an şeffaf bir hizmet sunabilmekteyiz.

Verimli Sonuçlar
Lojistik ve komple sistem hizmetlerimiz sayesinde doğru malzemelerin, doğru miktarda, doğru zamanda ve doğru yerde olmasını veya uzaklaştırılmasını sağlamaktayız. Bu sayede müşterilerimiz zamandan, depolama alanından ve maliyetten tasarruf etmektedirler. Böylece müşterilerimiz yeni personel veya yöntemler için yatırımlara ihtiyaç duymadan maksimum hizmetlerden faydalanma rahatlığına kavuşurlar.

Takım ruhuna sahip bir şirket


Şirketlerin gelişmesini ve ilerlemesini sağlayan sahip olduğu kaliteli insan potansiyelidir. Projeleri tasarlayan mühendislerden tesislerimizde çalışan işçilere kadar her bir personelimizin şirket başarısında katkısı ve sorumluluğu olduğunun bilincindeyiz. Bilgi ve yeteneğin bir araya gelmesiyle isinin tek başlarına yapabileceklerinden çok daha fazlası ortaya çıkmaktadır. Bizim işimiz bilgiyi ve doğru yetenekleri doğru zamanda ve yerde bir araya getirmektir.

Hâlihazırda Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış 30 mühendis, 70 teknisyen olmak üzere 200’den fazla personelimizle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Sağlam sistemle başarıya ulaşmak. Çalışma ilkelerimiz

Belirli bir yolda ilerlemek isteyen herkes kesin olarak tanımlanmış hedeflere ve temel ilkelere sahip olmak zorundadır. REMONDIS'in düşünce ve çalışma ilkeleri aşağıdaki gibidir.

Kendimizi müşterilerimizin dileklerine ve ihtiyaçlarına göre ayarlar ve gerekli çalışmaları yaparız.

Kendimizi müşterilerimizin yerine koyarak zorlukları ve istenenleri değerlendirmekteyiz. Bununla birlikte konu ile ilgili olan belediye, endüstri, ticaret, teknik ve politik tarafları da bir araya getirerek çözümler üretmeye çalışırız.

Geleneksel ve modern şirket kültürünün sentezi olan yönetim anlayışımızı şirket yapısının taşıyıcı unsurları olarak kabul ederiz.

İnsan sağlığını, güvenliğini ve çevre korunmasını oluşacak yüksek maliyetlere daima tercih ederiz. Dünyanın doğal kaynaklarının doğru kullanımı ve iklim değişikliğini önleme konusunda hassasiyetimiz yüksektir.

Daima kapalı atık döngülerinin elde edilmesini hedefleriz. Yeni geri kazanım teknolojileri ve geri kazanılan maddelerin değerlendirilme alanları konusunda sürekli arayış içinde olmamızın nedeni de budur.

Çalışanlarımızın çağın gereklerine uygun yetenek ve bilgilerle donatılmaları için sürekli eğitimin gerekliliğine inanır ve bunun sağlanması için gerekli adımları atarız.

Bir sorunun çözümü için birden fazla çözüm üreterek en uygun çözümün seçilmesine çalışırız.

Kaliteden ödün vermeden üstün hizmet.

• Rekabet gücümüz, tecrübemiz, sorumluluk duygumuz ve gelişime açık yapımızla en son teknolojiye uygun, ekonomik, yürürlükteki mevzuat şartlarını, şartnameleri, standartları, müşteri beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayan projeler geliştirir ve işletme hizmetleri sunarız.

• Kalite bilincine sahip yönetici ve personelleri ile şirket ve ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak artı değer yaratır, ekonomik ömrü uzun ve müşteri memnuniyetini sağlayan tesisleri zamanında ve planlandığı gibi gerçekleştirir.

• Çalışma konumuz ile ilgili sistemlerin ekonomik ve performanslı bir şekilde işletilmesine dair üstün teknoloji sahip hizmet sunarız.

• Sürekli gelişime açık kalite yönetim sistemimiz ile en önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın çalışma ortamını ve koşullarını iyileştirmeyi, memnuniyetini, eğitim faaliyetlerimiz ile gelişimini hedefleriz.

• Çevreye duyarlı, topluma saygılı ve yasal düzenlemelere uyan bir şirket olarak işbirliği içinde olduğumuz kişi, kurum ve firmalar ile güvenilir ilişkiler kurarak, sürekli gelişme ve geliştirmeyi hedefleyen çalışmalar yürütürüz.

REMONDIS, bütün faaliyetlerini ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 yönetim sistemleri standartlarının gereklerine uygun olarak gerçekleştirmektedir.

ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 sertifikalarımız yanda sunulmuştur.

Çevre Politikası

REMONDİS SU VE ATIK SU TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş., İçme Suyu, Atık Su ve Proses Suyu ile Yenilenebilir Enerji konularında en son teknolojileri takip edip bunları projelerde yapımcı ve işletmeci olarak en verimli şekilde uygularken, çevre kirliliği oluşturmadan yasal gerekliliklere ve sözleşme şartlarına uymak sureti ile çevreyi ve doğal kaynakları korumayı, kaynaklarımızı etkin şekilde kullanmayı hedefler ve ilgili tarafların da katılımıyla sistemini sürekli olarak geliştirir.