Üç kıtada 29 ülkede 500 şube – 2007’ den beri REMONDIS Türkiye’de de temsil edilmektedir.

Daha yüksek yaşam kalitesi için hizmetler

REMONDIS Atık‘ın yüksek finansal ve insan kaynakları kapasitesinden dolayı belediyelere de geniş bir hizmet yelpazesi sunabiliyoruz. REMONDIS olarak Türkiye’nin geri dönüşüm ekonomisinde gelecekteki değişiklikleri şimdiden görebiliyor ve kendimizi ona göre hazırlıyoruz. Diğer birçok ülkede senelerce edindiğimiz pratik tecrübeler sayesinde Türkiye’de de genişleyen ve büyüyen şehir ve belediyelerin ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz.


Geleceği olan en iyi hizmetler

Entegre atık yönetimi konseptleri ile belediyelerin atık yönetim stratejilerini planlıyor, projelendiriyor ve düzenliyoruz. Atıkların tamamının ekolojik bertarafı ile çevre korumasına önemli katkıda bulunuyoruz. Bununla da yetinmiyoruz: Hizmet portföyümüzü sürekli geliştiriyoruz ki, gelecekte de belediyelere ihtiyaçlarına uygun etkin çözümler sunabilelim